Fonda valdes locekles

No kreisās:Līvija Uskale, Zinta Uskale, Līga Kārkle

Foto: Didzis Grodzs